Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Slavoj BK Litoměřice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Zabezpečení činnosti pro rok 2017
Vyvěšení

Vyvěšeno : 05.01.2017
Sejmuto: 05.01.2020

Zpracoval: Hana Pospíchalová
Vyvěsil: Patrik Matek

Schváleno v ZM dne: 08.12.2016

Detaily

Příjemce dotace: Slavoj BK Litoměřice

Výše dotace: 2 200 000 Kč

Účel dotace: Zabezpečení činnosti pro rok 2017

Přílohy:
Text smlouvy (.pdf)

NAHORU