Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Lodní doprava Porta Bohemica
Vyvěšení

Vyvěšeno : 04.01.2017
Sejmuto: 04.01.2020

Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Jana Kühnová

Schváleno v ZM dne: 08.12.2016

Detaily

Příjemce dotace: Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853

Výše dotace:  200 000,- Kč

Účel dotace: propagace a provozování lodní dopravy v roce 2016

Přílohy:
Text smlouvy (.pdf)

NAHORU