Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zahrada Čech s.r.o.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Kulturní program a technické zajištění akce
Vyvěšení

Vyvěšeno : 15.12.2016
Sejmuto: 15.12.2019

Zpracoval: Dagmar Zelená
Vyvěsil: Miroslav Kopecký

Schváleno v ZM dne: 16.11.2016

Detaily

Příjemce dotace: Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701

Výše dotace: 150 000,-kč

Účel dotace: Kulturní program a technické zajištění akce

Přílohy:
Text smlouvy (.pdf)

NAHORU