Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TECHLAR a.s.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

  Vyvěšení

Vyvěšeno : 08.11.2016
Sejmuto: 08.11.2019

Zpracoval: Jana Počíková
Vyvěsil: Miroslav Kopecký

Schváleno v ZM dne: 21.04.2016

Detaily

Příjemce dotace: TECHLAR a.s., Na Cihelně 415/32, 159 00 Praha 5, IČO: 26768364

Výše dotace: 315 367,-kč

Účel dotace: Obnova kulturní památky

Přílohy:
Text smlouvy (.pdf)

NAHORU