Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016
Vyvěšení

Vyvěšeno : 08.11.2016
Sejmuto: 08.11.2019

Zpracoval: Jana Počíková
Vyvěsil: Miroslav Kopecký

Schváleno v ZM dne: 21.04.2016

Detaily

Příjemce dotace: Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích, Dómské náměstí č.p. 9/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771930

Výše dotace: 206 580,-kč

Účel dotace: Obnova kulturní památky

Přílohy:
Text smlouvy (.pdf)

NAHORU