Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Destinační agentura České středohoří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Vyvěšení

Vyvěšeno : 15.02.2016

Zpracoval: Ing. Iveta Zalabáková
Vyvěsil: Ing. Jan Černý

Schváleno v ZM dne: 11.02.2016

Detaily

Příjemce dotace: Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 68/5, Litoměřice

Výše dotace: 450.000,- Kč

Účel dotace: Úhrada nutných výdajů spojených s činností v roce 2016 a n realizaci projektů a aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří

Přílohy:
Text smlouvy (.pdf)

NAHORU