ÚŘEDNÍ DESKA

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/ návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000Sb.

Ve zveřejněných smlouvách jsou znepřístupněny informace, které nelze poskytnout při postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (např. údaje chráněné zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb. od 1.2.2017 zveřejňovány v Registru smluv.

NAHORU