19. usnesení mimořádné Rady města Litoměřic - 9.10.2020

USNESENÍ

z 19. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9. 10. 2020

od 09:00 hodin v kanceláři starosty města

 

514/19/2020

Schválení pravomoci stanovit úřední hodiny městského úřadu

RM schvaluje a svěřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), městskému úřadu, tajemníkovi, pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19, pouze po předchozí konzultaci se starostou a místostarosty.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 12.10.2020

NAHORU