Opatření OP - zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe - MPK Štětí 30.9. - 9.11.2020

Opatření obecné povahy

zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe v úseku ř. km 818,59 (malá plavební komora Štětí)
ve dnech od 30. 9. 2020 do 9. 11. 2020
Vyvěšení

Vyvěšeno : 23.09.2020
Sejmuto: 10.11.2020

Zpracoval: Ing. Martin Klein (Státní plavební správa - pobočka Děčín)
Vyvěsil: Eva Chrudimská

 Přílohy:
Opatření (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: Státní plavební správa - pobočka Děčín
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU