Opatření OP - stanovení přechodné úpravy provozu – Polepy

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy provozu - Polepy v úrovni č.p. 75 - havárie vodovodu

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 16.09.2020
Sejmuto: 01.10.2020

Zpracoval: Bc. Marie Valentová
Vyvěsil: Bc. Marie Valentová

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU