Rozhodnutí - společné povolení Libochovany

Rozhodnutí - společné povolení - Komunikace a inženýrské sítě, nové rozvojové plochy na p.p.č. 866/47 v k.ú. Libochovany

Vyvěšení

Vyvěšeno : 31.07.2020
Sejmuto: 15.08.2020

Zpracoval: Bc. Marie Valentová
Vyvěsil: Bc. Marie Valentová

 Přílohy:
rozhodnutí (.pdf)

NAHORU