Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - ul. Žitenická - Litoměřice - osvětlení přechodu pro chodce

Vyvěšení

Vyvěšeno : 31.07.2020
Sejmuto: 16.08.2020

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU