Ministerstvo zemědělství - opatření OP - kalamitní situace v lesích

Ministerstvo zemědělství

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Změna přílohy opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Vyvěšení

Vyvěšeno : 28.07.2020
Sejmuto: 31.12.2022

Zpracoval: Ing. Jiří Bílý, Ph.D.
Vyvěsil: Jana Váchová

 Přílohy:
Opatření obecné povahy (.pdf)

Příloha č. 1 (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: Ministerstvo zemědělství
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU