Mimořádné opatření KHS č. 1/2020

Mimořádné opatření č. 1/2020
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Vyvěšení

Vyvěšeno : 23.07.2020

Zpracoval:MUDr. Lenka Šimůnková
Vyvěsil: Jan Černý

 Přílohy:
Text mimořádného opatření (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: Krajská hygienická stanice Ústackého kraje
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU