Zápis z komise územního rozvoje 29.6.2020

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise územního rozvoje a městských památek

konané dne 29.7.2020 v restauraci Pivovarský sál v Litoměřicích

Program:

Body jednání

  1. Zahájení jednání a schválení programu
  2. Nové informace se zástupci SŽ k VRT Praha - Drážďany v Litoměřicích
  3. Rekapitulace plánovaných staveb/oprav v roce 2020
  4. Volná diskuse
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU