Opatření OP - stanovení přechodné úpravy provozu – Skalice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy provozu - Skalice: v úrovni č.p. 218 - havárie vodovodu

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 20.05.2020
Sejmuto: 05.06.2020

Zpracoval: Bc. Marie Valentová
Vyvěsil: Bc. Marie Valentová

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU