KÚÚK-Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice, silnice I/15

KÚÚK - Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice, silnice I/15

přechodná úprava provozu po dobu konání akcí na výstavišti Zahrada Čech

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 13.05.2020
Sejmuto: 30.05.2020

Zpracoval: Ing. Jiří Bárta
Vyvěsil: Jana Váchová

 Přílohy:
Opatření obecné povahy (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: Krajský úřad Ústeckého kraje
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU