Usnesení o nařízení odročeného jednání v k.ú. Svařenice

Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení č.j. 124 EX 17893/12-400

Vyvěšení

Vyvěšeno : 14.10.2019
Sejmuto: 11.12.2019

Zpracoval: soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Vyvěsil: Andrea Švihelová

 Přílohy:
usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU