Zrušení dražby v k.ú. Bílý Kostelec

Exekutorský úřad Liberec - usnesení č.j. 209 Ex 1399/2008-155

Vyvěšení

Vyvěšeno : 11.9.2019
Sejmuto: 27.9.2019

Zpracoval: soudní exekutor Mgr. Magdaléna Popková
Vyvěsil: Andrea Švihelová

 Přílohy:
usnesení o zrušení dražby (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: soudní exekutor Mgr. Magdaléna Popková
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU