Nekonání dražby 1/2 podílu na nemovitých věcech v k.ú. Dolní Týnec

Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení č.j. 120 EX 5017/17-123

Vyvěšení

Vyvěšeno : 4.9.2019
Sejmuto: 20.9.2019

Zpracoval: soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.
Vyvěsil: Andrea Švihelová

 Přílohy:
usnesení o nekonání dražby (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M.
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU