Dražba 1/10 podílu na nemovitých věcech v k.ú. Bílý Kostelec

Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška č.j. 030 EX 22498/15-146

Vyvěšení

Vyvěšeno : 13.8.2019
Sejmuto: 19.9.2019

Zpracoval: soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Vyvěsil: Andrea Švihelová

 Přílohy:
dražební vyhláška (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU