Dražba 1/2 podílu na nemovitých věcech v k.ú. Lukov u Úštěku

Exekutorský úřad Děčín - dražební vyhláška č.j. 112 EX 3262/11-137

Vyvěšení

Vyvěšeno : 1.8.2019
Sejmuto: 24.9.2019

Zpracoval: soudní exekutor Mgr. Zdeněk Pánek
Vyvěsil: Andrea Švihelová

 Přílohy:
dražební vyhláška (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: soudní exekutor Mgr. Zdeněk Pánek
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU