Dražba 1/2 podílu na nemovitých věcech v k.ú. Lovosice

Exekutorský úřad Praha 5 - dražební vyhláška č.j. 067 EX 2267/04-224

Vyvěšení

Vyvěšeno : 22.9.2020
Sejmuto: 10.11.2020

Zpracoval: soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
Vyvěsil: Andrea Švihelová

 Přílohy:
dražební vyhláška (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU