Dražba 1/33 podílu na nemovitých věcech v k.ú. Soběnice

Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška č.j. 124 EX 1204/09-250

Vyvěšení

Vyvěšeno : 7.9.2020
Sejmuto: 29.10.2020

Zpracoval: soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Vyvěsil: Andrea Švihelová

 Přílohy:
dražební vyhláška (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU