Dražba 3/4 podílu na nemovitých věcech v k.ú. Vědlice

Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška č.j. 220 EX 7238/18-141

Vyvěšení

Vyvěšeno : 2.9.2020
Sejmuto: 9.11.2020

Zpracoval: soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek
Vyvěsil: Andrea Švihelová

 Přílohy:
dražební vyhláška (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU