Řád veřejného pohřebiště - Městského hřbitova v Litoměřicích

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ -

MĚSTSKÉHO HŘBITOVA V LITOMĚŘICÍCH

Rada města Litoměřice se na svém zasedání dne 20. dubna 2020 usnesla usnesením č. 230/8/2020 vydat na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento Řád veřejného pohřebiště:

Vyvěsil: Vladimíra Malá

 Přílohy:
Řád veřejného pohřebiště - Městského hřbitova Litoměřice (.pdf)

NAHORU