SVS a.s. - vyúčtování - vodné a stočné za rok 2019

Severočeská vodárenské společnost a.s.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019
Vyvěšení

Vyvěšeno : 04.05.2020
Sejmuto: 08.06.2020

Zpracoval: Ing. Stanislav Kryl
Vyvěsil: Jana Váchová

 Přílohy:
Kalkulace vodné a stočné (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU