Oznámení o vstupu na pozemky v k.ú. Litoměřice

Geodetické podklady pro projekt „RS 4 VRT – úsek Praha Vysočany –
Lovosice/Litoměřice“

Vyvěšení

Vyvěšeno : 27.04.2020
Sejmuto:   01.10.2020

Zpracoval: Ing. Jan Vitáček
Vyvěsil: Lenka Gmitterová

 Přílohy:
Oznámení (.PDF)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: GEOŠRAFO s.r.o., Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU