Vyhlášení nouzového stavu

Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů – Sbírka zákonů č. 30 z 12. 3. 2020, krizová opatření – Sbírka zákonů č. 31 z 12. 3. 2020

odkaz: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38806 

NAHORU