ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice OSPOD

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

 

Sociální pracovník/pracovnice OSPOD na odboru sociálních věcí a zdravotnictví

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

Specializace:

 1. doprovázení pěstounů
 2. terénní sociální práce

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání sociálního zaměření dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, studijní program - sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, právo nebo speciální pedagogika
 • vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, obor sociální práce a sociální pedagogika, sociální pedagogika, sociální a humanitární práce, sociální práce, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
 • dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • komunikační a organizační schopnosti, plné nasazení, pečlivost, důslednost, samostatnost, spolehlivost a velmi dobrá znalost práce na PC
 • splnění předpokladů dle ust. § 4 odst. 1, 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)

Dále výhodou:

 • znalost správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče/sociálně-právní ochrany OSPOD
 • praxe v oboru sociální práce
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém požadovaném vzdělání/kvalifikaci s výpisem předmětů ukončených státní závěrečnou zkouškou, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis).   

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 11. 

Nabízíme možnost čerpání zaměstnaneckých benefitů a práci v příjemném kolektivu.

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 25.05.2021 do 12,00 hodin.

 

Na obálce vyznačte:

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – odbor sociálních věcí a zdravotnictví“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

 

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 04.05.2021 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

 Verze ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Duben-Září
Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Říjen-Březen
Po-Pá: 9:00-12:00 13:00-17:00 hod.
So: 9:00-13:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..