ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

2. výpis usnesení z mimoř. jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 9.3.2017

USNESENÍ
VÝPIS
2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 9. 3. 2017
od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 22

 

29/2/2017
Rozpočtové opatření
ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

30/2/2017
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, na projekt „Zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice“ o celkových výdajích projektu 1.794.098,- Kč vč. DPH,
b) zajištění předfinancování projektu „Zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice" ze strany města Litoměřice ve výši 1.794.098,- Kč vč. DPH, tj. 100 % celkových výdajů projektu,
c) zajištění spolufinancování projektu „Zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 179.410,- Kč vč. DPH, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

 

31/2/2017
Rezignace člena FV při ZM a volba nového člena
a) ZM bere na vědomí rezignaci pana Aleše Kodytka ze dne 24.2.2017 na funkci člena Finančního výboru při ZM (rezignace viz příloha orig. zápisu).
b) ZM volí Mgr. Jana Fibicha, bytem Litoměřice, novým členem FV při ZM.

 

32/2/2017
Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem
ZM schvaluje vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, tj. společnost Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice, IČO 22794701 a uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám Zahrada Čech s tímto vítězným uchazečem, na dobu určitou od 1.5.2017 do 30.4.2018 (návrh nájemní a licenční smlouvy viz příloha orig. zápisu).

..............................
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

...............................
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 14.3.2017


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..