Termíny svatebních obřadů v roce 2020

INFORMACE PRO SNOUBENCE

Pokyny pro svatební obřady konané od 11. 5. 2020

Podle usnesení vlády se svatební obřady konané od 11. 5.2020 musí řídit níže uvedenými pravidly.

 • Obřady je možno konat jak v místech stanovených pro konání obřadů radou obce, tak na jiných vhodných místech.
 • Celkový počet účastníků svatebního obřadu nesmí být vyšší 100 osob. V tomto počtu jsou zahrnuti snoubenci, jejich svědci, oddávající osoba, matrikářka, případně tlumočník, fotograf, hudebník apod. a svatební hosté.
 • Při ověřování totožnosti snoubenců a svědků, popř. tlumočníka před obřadem, uvedené osoby přistoupí k matrikáři jednotlivě, předají doklad totožnosti a odstoupí od matrikáře
  na 2 metry. Na pokyn matrikáře odkryjí obličej na několik vteřin a po ztotožnění jej opět zakryjí.
 • Snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Účastníci obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.
 • Účastníci obřadu jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Při podepisování protokolu o uzavření manželství podepisující osoby přistupují jednotlivě, s dodržováním rozestupu 2 metry.
 • Po skončení obřadu musí být provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.
 • Stejná pravidla se vztahují i v případě prohlášení osob, které vstupují do registrovaného partnerství.

Oddávací místo: Litoměřice - obřadní síň

Oddávací hodiny:

pátek 10:00-12:30 hod.
sobota 09:00-12:00 hod.

Seznam oddávajících:
 • Mgr. Jiří Adámek
 • Mgr. Petr Hermann
 • Mgr. Petr Hošek
 • PhDr. Filip Hrbek
 • Roman Kozák
 • Jaroslav Růžička
Termíny:
31.01.
01.02.
Mgr. Petr Hermann 24.07.
25.07.
PhDr. Filip Hrbek
21.02.
22.02.
Mgr. Petr Hošek 07.08. Roman Kozák
06.03.
07.03.
Jaroslav Růžička 28.08.
29.08.
Mgr. Petr Hošek
20.03.
21.03.
Mgr. Jiří Adámek 04.09. Mgr. Petr Hermann
03.04.
04.04.
PhDr. Filip Hrbek 25.09.
26.09.
Jaroslav Růžička
24.04.
25.04.
Roman Kozák 09.10.
10.10.
Mgr. Jiří Adámek
29.05.
30.05.
Mgr. Petr Hermann 23.10.
24.10.
PhDr. Filip Hrbek
12.06. Mgr. Petr Hošek 06.11.
07.11.
Roman Kozák
26.06.
27.06.
Jaroslav Růžička 20.11.
21.11.
Mgr. Petr Hermann
10.07. Mgr. Jiří Adámek 04.12.
05.12.
Mgr. Petr Hošek

Jiné vhodné místo - zámek Ploskovice

více na : https://www.zamek-ploskovice.cz 

NAHORU