Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Jednání zastupitelstva města - 7. 12. 2017

11.12.2017 v 17:02 01 Rozpočtová opatření 0:16:50 02 Návrh rozpočtu města 0:46:46 03 A ) Návrh střednědobého rozpočtu (protinávrh – neschváleno) 0:53:30 B ) Návrh střednědobého rozpočtu 0:54:57 04 Dotace Litokan (protinávrh) 1:09:25 05 Prominutí splátky Slavoj 1:24:34 06 Dotace Hokej 1:32:22 07 Dotace Fotbal 1:35:40 08 Dotace Basket 1:36:44 09 Dotace Slovan 1:37:55 10 Smlouva o zajištění školní docházky 1:39:25 11 Vyhláška spádových obvodů základních škol 1:40:15 12 A ) Dotace Zahrada Čech (protinávrh – neschváleno) 1:43:35 B ) Dotace Zahrada Čech 1:46:37 13 A ) Dotace Nemocnice 1:48:44 B ) Dotace Nemocnice 1:49:45 14 Finanční dar Diakonie 1:56:24 15 Převod dotace Diakonie 1:57:42 16 Podpora sociálních služeb 1:58:21 17 Vyjádření pro nemocnici 2: ??? 18 Akční plán města 2:02:30 19 Strategický plán města 2:03:44 20 Akční plán školství 2:04:40 21 Revokace usnesení 2:05:34 22 Zrušení předkupního práva 2:06:16 23 Zrušení předkupního práva 2:19:57 24 Informace o změně územního plánu 2:20:52 25 Prominutí příslušenství dluhu 2:22:22 26 Prominutí příslušenství dluhu 2:27:20 27 Volba soudních přísedících 2:28:39 28 Vyhláška o odpadu 2:29:23 29 Schválení statutu sociálního fondu 2:30:20 30 Schválení odměn 2:31:09 31 Schválení dodatku destinační agentury 2:33:19 32 Vyhláška o regulaci hazardu 2:38:54 33 Převod pozemku 2:41:48 34 Převod pozemku 2:49:00 35 Prodej pozemku 2:50:48 36 Prodej pozemku 2:51:28 37 Prodej pozemku 2:51:52 38 Prodej pozemku 2:52:20 39 Nákup pozemku 2:52:45 40 A ) Nákup pozemku (protinávrh – neschváleno) 3:16:00 A ) Nákup pozemku 3:19:30 41 Revokace usnesení 3:26:30 42 Věcné břemeno 3:27:30 43 - 48 Věcné břemeno (následující body odhlasovány najednou) 3:28:18
 
Soutěž Odpadománie má vítěze

09.12.2017 v 10:09 „Přines odpad a vyhraj!“ To bylo motto soutěže Odpadománie, která probíhala od května do listopadu v Litoměřicích a jejíž vyhlášení proběhlo ve středu 6. prosince. Cílem soutěže bylo zvýšit informovanost o provozu sběrného dvora v Nerudově ulici a přimět lidi, aby byli ohleduplní k životnímu prostředí tím, že ve větší míře využijí bezplatně nabízených služeb dvora.

 
Mikuláš městského úřadu v nemocnici, centru Srdíčko a s klienty Diakonie

07.12.2017 v 11:22 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích má před Vánoci plné ruce práce. Navštěvuje a nosí dary do příspěvkových organizací města, které jsou zaměřené na poskytování sociálních služeb či zdravotnictví. V úterý například zavítali pracovníci odboru společně s místostarostou Pavlem Grundem a Mikulášem do litoměřické nemocnice a také do Centra pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO.

 
Rozsvícení vánočního stromu

06.12.2017 v 10:52 Nadšená očekávání a pravá vánoční atmosféra - takové bylo letošní rozsvěcení vánočního stromu v Litoměřicích. Spolu se starostou města Ladislavem Chlupáčem odpočítali Litoměřičtí slavnostní akci, kdy se s úderem 18 hodiny na hodinách litoměřické radnice poprvé rozzářilo osvětlení vánočního stromu.

 
Katedrála plná hudby

06.12.2017 v 10:51 První adventní neděli naplnili trubači, pěvecké sbory i varhany celou katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích hudbou. Jedinečný koncert se konal pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a litoměřického biskupa Jana Baxanta a veřejnost na něj zavítala v hojném počtu.

 
Adventní jarmark v hradu

05.12.2017 v 10:01 První prosincovou sobotu se v litoměřickém Hradu konal již tradiční jarmark, který byl nejen nabitý zbožím s vánoční tématikou, ale také bohatým programem, v jehož rámci byla k vidění kupříkladu pohádka divadelního souboru LI-DI, koncert pěveckého souboru SamoHlásek a nebo vystoupení tanečního oboru litoměřické základní umělecké školy.

 
Dárci krve byli oceněni v hradu

01.12.2017 v 15:25 „Tiché hrdiny", kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu darují krev pro záchranu naprosto cizích životů, ocenil 28. listopadu v Hradu Litoměřice Český červený kříž spolu se zástupci a podporou měst a obcí na Litoměřicku. Vyznamenáno bylo tentokrát 68 dárců, z toho 22 dárců z Litoměřic.

 
Zastupitelstvo mládeže na energetické konferenci

28.11.2017 v 22:10 Litoměřické Zastupitelstvo mládeže bylo založeno v prosinci roku 2002 na základě iniciativy nevládní neziskové organizace Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Důležitým aspektem pro vznik a působení dětského zastupitelstva v Litoměřicích byl Městský úřad Litoměřice, který přijal již od začátku zastupitelstvo mládeže jako svého regulérního partnera. Proto, když v listopadu v Litoměřicích probíhala velká energetická konference, byli přítomni mladí zastupitelé.

 
Mírovému náměstí dominuje vánoční strom

28.11.2017 v 10:40 Že se kvůli vánočnímu stromu nemusí jezdit do vzdálených hor, ukázali v pondělí 27. listopadu Litoměřice, kde byl na náměstí zasazený nový vánoční strom, který má svůj původ v Čelakovského ulici. Strom zde svou mohutností pomalu zasahoval do místní nemovitosti. S instalací a zasazením stromu pomáhala pronajatá technika a pracovníci městských služeb.

 
Mezinárodní konference o energii, dopravě a inovacích

28.11.2017 v 10:38 Necelá stovka lidí se zúčastnila v konferenčním sále Hradu Litoměřice dvoudenní mezinárodní konference s názvem „Energie, doprava a inovace pro města 21. století“. O aktuálnosti tématu svědčí fakt, že zastoupeni byli i představitelé dvou ministerstev – průmyslu a obchodu a životního prostředí.

 
NAHORU