Provozní doba

Den Hodina
PONDĚLÍ – PÁTEK 08.00 - 17.00
SOBOTA 08.00 - 12.00
NEDĚLE a SVÁTKY ZDARMA

Cena parkovného

Označení

Formát SMS

Doba VPL

Cena 1.VPL

Cena 2.VPL

Poznámka

I. zóna

LT_01_VašeRZ

75 min.

60,- Kč

60,- Kč

Každý další VPL 60,-Kč/75 min.

II. zóna

LT_02_VašeRZ

120 min

40,- Kč

40,- Kč

Každý další VPL 40,-Kč/120 min.

Zaplacením 2. VPL je zaplaceno celodenní parkovné

II. zóna

LT_02_VašeRZ D

den

80,- Kč

x

Zaplaceno celodenní parkovné

III. zóna

LT_03_VašeRZ

75 min.

25,- Kč

25,- Kč

Každý další VPL 25,-Kč/75 min.

IV. zóna

LT_04_VašeRZ D

60 min.

13,- Kč

x

Zaplacením 1. VPL je zaplaceno celodenní parkovné

Označení

Aplikace Sejf

Doba VPL

 

Cena 1.VPL

Cena 2.VPL

Poznámka

I. zóna

Elektronická platba

75 min.

 

60,- Kč

60,- Kč

Každý další VPL 60,-Kč/75 min.

II. zóna

Elektronická platba

120 min

40,- Kč

40,- Kč

Každý další VPL 40,-Kč/120 min.

         

Zaplacením 2.VPL je zaplaceno celodenní parkovné

II. zóna

Elektronická platba

den

80,- Kč

x

Zaplaceno celodenní parkovné

III. zóna

Elektronická platba

75 min.

25,- Kč

25,- Kč

Každý další VPL 25,-Kč/75 min.

IV. zóna

Elektronická platba

60 min.

13,- Kč

x

Zaplacením 1. VPL je zaplaceno celodenní parkovné

 

* VPL virtuální parkovací lístek

I.zóna
 • Dlouhá ulice -  od ul. Velká Dominikánská po ul. Mostecká
 • Mírové náměstí -  plošně
 • Tyršovo náměstí -  plošně
 • Velká Dominikánská -  od ul. Zítkova po ul. Anenská
 • Novobranská ulice -  od ul. Na Valech do parkoviště u pošty 
II.zóna
 • Na Valech (ul. Veitova) - parkoviště u zahradnictví
 • Veitova ulice -  parkoviště u Okresního soudu
 • Na Valech (u ulice Pražská) – parkoviště u hradeb
III.zóna
 • Krajská ulice -  parkoviště U Hvězdárny
 • Vojtěšská ulice -  parkoviště u parku Václava Havla –  za Domem kultury
IV.zóna
 • ulice Marie Pomocné -  parkoviště u autobusového nádraží

Mapa parkovacích zón

Zobrazit větší mapu

Jak zaplatit

Stačí zaslat SMS zprávu v určeném tvaru na telefonní číslo

SMS na číslo 902 06 ve tvaru LT ČZ 1U23456

kde:
"LT" je klíčové slovo SMS parkingu Litoměřicích
"ČZ" je číslo parkovací zóny
"1U23456" je SPZ parkujícího vozidla
V případě, že požadujete zaslání upozornění na konec předplacené doby,
vložíte na konec SMS symbol "U" (příklad: LT 01 1U23456 U)

Oficiální vyjádření z Vodafone Czech Republic a.s.

Objednací SMS jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku (podmínku naleznete na čtvrté straně) – Premium SMS jsou vyloučeny z čerpání neomezených jednotek.

Relevantní text: *** Balíček SMS – ceny platí v rámci mobilních sítí v ČR, mimo čísla se zvláštním účtováním (Premium SMS, DMS, SMS Info). Cena SMS na pevnou linku je 5,45 Kč s DPH (4,50 Kč bez DPH)

www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/174/cenik.pdf

Daňový doklad

Na webové stránce www.parkovacilistek.cz/litomerice je možné získat k zakoupeným SMS parkovacím lístkům zjednodušené daňové doklady - účtenky.
Postup je možno stáhnout zde

* Parkovné je zaplaceno až po obdržení potvrzující SMS. Tu je nutné uchovat pro potřebu možné kontroly.
Tvar doručeného VPL - příklad
Litoměřice, Parkovaci listek,
xxKc, Zonaxx, RZ:xxxxxxx,
Platnost od d.m.rr h:mm do d.m.rr h:mm

* Službu placení prostřednictvím SMS lze využít pouze, pokud máte u svého operátora aktivovánu službu Premium SMS. Pro další informace o Premium SMS kontaktujte svého mobilního operátora.

* Pro objednání delší doby parkování zašlete SMS opakovaně.

Informace o službě SMS parkovné podle Nařízení GDPR

Zpracování osobních údajů je prováděno:

Správce:Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, zastoupené příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128,
Zpracovatel: GLOBDATA a.s., Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, IČO: 05642361.

Při využití služby dochází ke zpracování osobních údajů v tomto rozsahu: telefonní číslo a registrační značka vozidla. V případě parkujících, kteří uplatňující reklamaci virtuálního parkovacího lístku (VPL) se zpracovávají tyto údaje: jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa a požaduje-li parkující vrácení peněžních prostředků na bankovní účet i číslo jeho bankovního účtu.

Osobní údaje je Správce oprávněn zpracovat za účelem: realizace služby placení parkovného prostřednictvím SMS. Za tímto účelem jsou Správce a Zpracovatel oprávněni zařadit osobní údaje do databáze.

Tyto údaje budou Správcem (Zpracovatelem) zpracovány po dobu:

 • U parkujících, kteří neuplatnili do tří měsíců od zakoupení VPL reklamaci, po dobu tří měsíců.
 • U parkujících, kteří uplatňují reklamaci po dobu 37 měsíců od zakoupení VPL.
 • Pokud bude v souvislosti se zakoupením VPL zahájen soudní spor, po dobu trvání soudního řízení.

Správce (Zpracovatel) je oprávněn osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: Automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení má parkující právo:

 • Požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • Požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování jeho osobních údajů,
 • Vyžádat si aktualizaci nebo opravu těchto údajů,
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce jeho Pověřence nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.   

Kontaktní údaje Pověřence:

Antonín Terber, IČO: 72767464, tel. 603 426 147, e-mail: gdpr@litomerice.cz

 1. Otevřete SEJF, v sekci Koupit zvolte:
  Parkování > Litoměřice
 2. Vyberte ze seznamu zónu, platnost a tarif
 3. Platbu potvrďte PINem
NAHORU