1.1. rozpočtové opatření - usnesení z jednání RM dne 13.01.2020

1.1. rozpočtové opatření roku 2020

(Do listinné podoby je možno nahlédnout v sekretariátu starosty Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7–1. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
1.1.RORM (.pdf)

NAHORU