5. rozpočtové opatření - usnesení z jednání ZM dne 05.12.2019

5. rozpočtové opatření roku 2019

(Do listinné podoby je možno nahlédnout v sekretariátu starosty Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7–1. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
5RO2019 (.pdf)

NAHORU