1.24.-1.25. rozpočtové opatření - usnesení z jednání RM 04.11.2019

1.24.-1.25. rozpočtové opatření roku 2019

(Do listinné podoby je možno nahlédnout v sekretariátu starosty Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7–1. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
1.24.-1.25.RORM (.pdf)

NAHORU