1.20.-1.23. rozpočtové opatření - usnesení z jednání RM dne 07.10.2019

1.20.-1.23. rozpočtové opatření roku 2019

(Do listinné podoby je možno nahlédnout v sekretariátu starosty Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7–1. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
1.20.-1.23.RORM (.pdf)

NAHORU