Plnění rozpočtu za období 1-9/2019

Plnění rozpočtu za období 1-9/2019

(Do listinné podoby je možno nahlédnout na ekonomickém odboru Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7–2. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
1-9/2019 (.pdf)

NAHORU