4. rozpočtové opatření - usnesení z jednání ZM dne 12.09.2019

4. rozpočtové opatření roku 2019

(Do listinné podoby je možno nahlédnout v sekretariátu starosty Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7–1. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
4RO2019 (.pdf)

NAHORU