1.9.-1.11. rozpočtové opatření - usnesení z jednání RM dne 24.06.2019

1.9.-1.11. rozpočtové opatření roku 2019

(Do listinné podoby je možno nahlédnout v sekretariátu starosty Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7–1. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
1.9.-1.11.RORM (.pdf)

NAHORU