Návrh - Závěrečný účet za rok 2018

Návrh

závěrečného účtu za rok 2018

Města Litoměřice

(Do listinné podoby je možno nahlédnout na ekonomickém odboru Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7–2. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková, Ing. Iveta Zalabáková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
Závěrečný účet za rok 2018 (.pdf)

Výkazy za rok 2018 (.pdf)

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018 (.pdf)

NAHORU