1. rozpočtové opatření - usnesení z jednání ZM dne 07.02.2019

1. rozpočtové opatření roku 2019

(Do listinné podoby je možno nahlédnout v sekretariátu starosty Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7–1. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
1RO/2019 (.pdf)

NAHORU