Plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Plnění rozpočtu za období 1-12/2018

(Do listinné podoby je možno nahlédnout na ekonomickém odboru Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7 – 2. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
1-12/2018 (.pdf)

NAHORU