6. rozpočtové opatření - usnesení z jednání ZM dne 07.02.2019

6. rozpočtové opatření 2018

(Do listinné podoby je možno nahlédnout v sekretariátu starosty Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7 – 1. patro).

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
6RO/2018 (.pdf)

NAHORU