Rozpočet města na rok 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009
Město Litoměřice

1

odbor ekonomický

349 172.00

40 155.00

25 041.00

2

odbor správní

41 162.00

107 874.00

1 870.00

3

odbor škol.. kult.. sportu a pam. Péče

14 330.00

111 541.00

0.00

4

odbor správy majetku města a byt. Hosp.

78 019.00

23 621.00

0.00

5

odbor životního prostředí

3 175.00

159 344.00

90 000.00

6

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

2 086.00

27 996.00

0.00

7

odbor - stavební úřad

430.00

110.00

0.00

8

odbor územního rozvoje

18 615.00

352 787.00

212 000.00

9

městská policie

2 165.00

17 135.00

0.00

23

oddělení obrany a krizového řízení

0.00

3 478.00

0.00

24

odbor - obecní živnostenský úřad

1 000.00

150.00

0.00

51

organizační složka lesního hospodářství

1 000.00

3 944.00

0.00

85

odbor dopravy a silničního hospodářství

16 710.00

4 910.00

0.00

91

0.00 oddělení projektů a strategií

00.00

3 730.00

0.00

Celkem

527 864.00

856 775.00

328 911.00

 

 

Celý rozpočet podrobně (pdf)

NAHORU