Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017

(Do listinné podoby je možno nahlédnout na ekonomickém odboru Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7 – 2. patro)

Zpracoval: Monika Pavučková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
Závěrečný účat za rok 2017 (.pdf)

Výkazy za rok 2017 (.pdf)

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 (.pdf)

NAHORU