Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016

(Do listinné podoby je možno nahlédnout na ekonomickém odboru Města Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7 - 2. patro)

 

Zpracoval: Monika Pavučková, ing. Iveta Zalabáková
Vyvěsil: Monika Pavučková

 Přílohy:
Závěrečný účet za rok 2016 (.pdf)

Výkazy za rok 2016 (.pdf)

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016 (.pdf)

 

 

 

NAHORU