Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 27.8.2019

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice

 

konané dne 27.8. 2019 od 10.30 hodin

Přítomni:

 • Václav Sedlák
 • Ing. Eva Břeňová
 • Ing. Venuše Brunclíková
 • Tomáš Sarnovský

Omluven:

 • Lukas Wünsch

 

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

 

Program:

 

1) Hodnocení Radničního zpravodaje, který vyšel počátkem srpna

 • Velký zájem vzbudilo otištění jízdních řádů a schématu MAD, což částečně eliminovalo zájem cestujících o jízdní řády vyzvedávané v infocentru, dále program Městských slavností s vinobraním
 • Nespokojenost vyjádřil e-mailem Ing. Ivan Galia, který by mj. uvítal, aby Radniční zpravodaj byl měsíčník. Vedoucí odboru OKMaCR Eva Břeňová mu mj. v odpovědi sdělila, že veřejnost je informována řadou cest a kanálů o dění ve městě a v tuto chvíli není pravděpodobné, že by se z měsíčníku stal měsíčník. Mimo jiné i proto, že trendem moderní doby je stále více využívat sociální sítě, weby apod. na úkor tištěných periodik. Zároveň mu nabídla bezplatnou službu Mobilní rozhlas, včetně pomoci s přihlášením k ní, jejímž prostřednictvím může do mailu každé pondělí dostávat informace o blížících se událostech.

 

 2)  Mimořádné vydání Radničního zpravodaje města Litoměřice, zaměřené k 800. výročí města

 

 • Vyjde na 32 stránkách, kdy část je věnována historii 800 let města, další část novému tisíciletí, budoucím projektům, nechybí ani rozhovor s dlouholetým městským architektem doc. Mužíkem, přání osobností do dalších let, fotostrana obyvatel města v tričkách s logem oslav, reportáž o unikátním způsobu opravy krovu Kalichu apod.
 • Redakční příprava zpravodaje Eva Břeňová, část věnovanou historii připravoval Ondřej Přecechtěl po konzultacích s radním Filipem Hrbkem, grafika Tomáš Sarnovský, Eva Vopelková
 • Náklady cca 70 tisíc korun za tisk, nejlevnější nabídku opět dodala tiskárna Samab Brno, RZ vyjde na křídovém papíře, s parciálním lakem na úvodní a poslední straně. Plus cca 20 tisíc korun za grafické práce.
 • K dispozici v pondělí 9. září, ihned proběhne distribuce na místa obvyklá (nemocnice, KKC, hrad, divadlo, kino apod.), hlavní distribuční místo infocentrum

 

3) Informace

Ve spolupráci s grafičkou Evou Vopelkovou pracuje Eva Břeňová na novém layoutu Radničního zpravodaje. Ve zcela nové grafické podobě vyjde již začátkem října, a to zároveň s představením nového grafického vizuálu města Litoměřice pro následující roky.

 

Termín příštího jednání: 24. 9. 2019 ve 13.00 hodin

 

Se zápisem souhlasí: Tomáš Sarnovský, Václav Sedlák, Eva Břeňová, Venuše Brunclíková

 

Název dokumentu

 

 Přílohy:
Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU