Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje ze 17.5.2019

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice

 

konané dne 17.5. 2019 od 10.30 hodin

Přítomni:

 • · Václav Sedlák
 • · Ing. Eva Břeňová
 • · Lukas Wünsch
 • · Ing. Venuše Brunclíková
 • · Tomáš Sarnovský

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

 

Program:

1) Příprava příštího vydání Radničního zpravodaje, který vyjde 30. května

 • Eva Břeňová seznámila přítomné s důvody dřívějšího vydání RZ vzhledem k velkému množství chystaných akcí
 • Členové rady si pročetli komentáře zástupců Sport a zdraví, Severočeši, ANO 2011, KSČM a Zelení a Piráti, které byly zaslány na stránku komentářů, a neměli k nim výhrady
 • Zcela zásadním tématem příštího vydání zpravodaje bude budoucnost Nemocnice Litoměřice, a.s. a aktuální dění kolem ní. Prostor byl nabídnut i petičnímu výboru, který však prostor nevyužije, jak vyplynulo z písemného sdělení MUDr. Horákové. Naopak komentář zaslal p. Bukvář za odborovou organizaci. Prostor nebyl nabídnut pouze ODS, vzhledem k tomu, že starosta dostane formou rozhovoru prostor pro vysvětlení již učiněných kroků i těch, co budou následovat.
 • Členové rady byli seznámeni s dalším obsahem zpravodaje, kterým budou příspěvky například na téma farmářské trhy a otevření tržnice, koupaliště, doprava – parkovné, MHD, omezení tranzitu, desatero, téma životní prostředí – tráva, vrty a úklidy a další.

 

2) Další informace

 • Lukas Wünsch navrhl zavést do budoucna seriál utvářený ve spolupráci s PČR na téma doprava, připomenutí a dodržování předpisů, dopravní výchova. Po diskuzi rozhodnuto o tom, že v RZ pro toto prostor není, nápad je však vhodný realizovat ve spolupráci s regionální televizí a formou promítání krátkých klipů například v čekárně na odboru dopravy a silničního hospodářství.
 • Eva Břeňová společně s Tomášem Sarnovským informovala o proběhlém druhém kole výběrového řízení na nový grafický vizuál města s tím, že vítěz bude znám do dvou týdnů. Nový vizuál se dotkne i layoutu zpravodaje.
 • Chystané mimořádné vydání zpravodaje vydávaného k výročí 800 let Litoměřic- došlo ke zdržení oproti původnímu plánu s tím, že bude obsahovat kompletní program zářijových slavností, jehož podoba teprve bude finalizována. Členové rady byli seznámeni s informací, že odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu uspěl s žádostí o dotaci zaslanou Ústeckému kraji jako podporu oslav 800. výročí města. Město Litoměřice získalo dotaci ve výši 200 tisíc korun. Z této částky bude financováno i mimořádné vydání RZ částkou 70 tisíc korun, toto vydání tedy nezatíží rozpočet města.

 

Termín příštího jednání: 20.6. v 10.30 hodin

Se zápisem souhlasí: Tomáš Sarnovský, Václav Sedlák, Eva Břeňová, Lukas Wünsch, Venuše Brunclíková

 

 Přílohy:
Dokument ke stažení (.pdf)

NAHORU